En Güzel Dualar

Rabbime en güzel dualar, en güzel dualar ve anlamları, en güzel dualar dinle, dosta edilecek en güzel dualar, en güzel türkçe dualar, en güzel kısa dualar, edilecek güzel dualar, en güzel uzun dualar

Allah’ım! Beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin. (Nesâî, İftitâh, 16)

Allah’ım! Kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah’ım! Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. (Hâkim, Deavât, 1868)

Allah’ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Rabbim! Tevbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. (Timizî, Deavât, 114)

Dua, kulun Allah’tan bir şey dilemesi, O’nu yardıma çağırması ve cân-ı gönülden anması demektir.

Allah’ım! Ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! (Ebû Dâvûd, Vitr, 25)

Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevla’sısın. (Müslim, Duâ, 73)

Rabbim! Tevbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. (Timizî, Deavât, 114)

Allah’ım! Ayakta iken beni İslam ile koru, otururken beni İslam ile koru, uyurken beni İslam ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. (İbn Hibban, Ed’iye, 934)

Allah’ım! Kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah’ım! Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. (Hâkim, Deavât, 1868)

Allah’ım! Beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. (İbn Mâce, Edeb, 57)

Allah’ım! Günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır. (Buhârî, Deavât, 39)

Allah’ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. (Müslim, Salât, 216)

Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle. (İbn Ebu Şeybe, Dua, 135)

(Allah’ım!) Zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım. (Buharî, Deavât, 39)

Ey kalpleri çevirip çeviren (Allah’ım!) Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. (Tirmizî, Deavât, 89)

Allah’ım! Peygamberin Hz. Muhammed’in sallallahü aleyhi ve sellem senden istediği hayırlı şeyleri biz de senden istiyoruz. Yine Peygamberin Hz. Muhammed’in sallallahü aleyhi ve sellem sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. (Tirmizî, Deavât, 94)

Dua, insanın Allah’ın yüceliği karşısında aczini itiraf etmesi, sevgi ve tazimle O’nun lütuf ve ihsanını istemesidir. Fani ve aciz olan insanın, sonsuz kudret sahibi Yüce Mevla ile kurduğu iletişimin adıdır dua.

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir